Ngày: 15/10/2022

Khán giả Sài Gòn coi xiếc vùng cao Khán giả Sài Gòn coi xiếc vùng cao
T7, 10 / 2022 11:18 chiều
Tiết mục Hương sắc vùng cao Chương trình chia làm hai phần. Phần đầu là câu chuyện về muông thú trong khu rừng hạnh phúc. Các bé được ngắ[...]
Bộ Ngoại giao giảm hai đơn vị Bộ Ngoại giao giảm hai đơn vị
T7, 10 / 2022 11:17 chiều
Bộ Ngoại giao giảm từ 30 xuống 28 đơn vị, trong đó Cục Cơ yếu hợp nhất với Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu – Công nghệ thông tin, từ[...]