Ngày: 12/10/2022

Lan Ngọc khóc vì áp lực đóng phim 18+ Lan Ngọc khóc vì áp lực đóng phim 18+
T4, 10 / 2022 11:07 chiều
TP HCMDiễn viên Lan Ngọc khóc cho biết từng muốn bỏ cuộc khi đóng phim 18+ “Cô gái từ quá khứ”. Giao lưu báo chí sau suất chiếu sớ[...]