Ngày: 07/10/2022

BOT Cai Lậy thu phí lại sau 5 năm BOT Cai Lậy thu phí lại sau 5 năm
T6, 10 / 2022 11:02 chiều
Tiền GiangSáng 7/10, trạm BOT Cai Lậy trên quốċ lộ 1 và tuyến tránh thu phí lại sau 5 năm ngừng, khiến nhiều tài xế lúng túng. Trạm BO[...]