Ngày: 06/10/2022

Công nhân thiếu chỗ gửi con Công nhân thiếu chỗ gửi con
T5, 10 / 2022 10:38 chiều
Thiếu trường công, chi phí trường tư cao, nhiều công nhân phải tăng ca nên đưa con vào nhóm lớp mầm non hoặc gửi về quê cho ông bà chăm. Tại h[...]