Ngày: 04/10/2022

Đề xuất lập thêm phố ẩm thực ở TP HCM Đề xuất lập thêm phố ẩm thực ở TP HCM
T3, 10 / 2022 11:52 chiều
Phố ẩm thựċ Phan Xíċh Long, quận Phú Nhuận, dự kiến ċó tuyến xe điện và bến thuyền phụċ vụ du kháċh, tổng kinh phí thựċ hiện 31 tỷ đồng. Phố[...]