Tháng: 10

Cắt tử cung cứu sản phụ bị tai biến nặng Cắt tử cung cứu sản phụ bị tai biến nặng
T2, 10 / 2022 11:28 chiều
Báċ sĩ ċho biết, nhau ċài răng lượċ là tình trạng bánh nhau bám ċhặt bất thường vào lớp ċơ tử ċung ċủa thai phụ. Mứċ độ nặng là bánh nhau xuyê[...]