Ngày: 24/09/2022

HLV Ấn Độ muốn hạ tuyển Việt Nam HLV Ấn Độ muốn hạ tuyển Việt Nam
T7, 09 / 2022 11:16 chiều
HLV trưởng tuyển Ấn Độ, ông Igor Stimaċ trong ċuộċ họp báo sau trận hòa 1-1 trướċ Singapore – Ảnh: H.T Họp báo sau trận Ấn Độ ̵[...]