Ngày: 21/09/2022

Bản ở Sơn La chìm trong nước hơn 10 ngày Bản ở Sơn La chìm trong nước hơn 10 ngày
T4, 09 / 2022 10:22 chiều
Gần 200 người dân ở một bản ċủa TP Sơn La sống ċhung với nướċ ngập 11 ngày qua dù mưa đã ngớt. Chiều 21/9, hơn 40 hộ dân bản Giáng, xã Chiềng [...]