Tháng: 09

Đạm niệu khi nào cần điều trị? – VnExpress Đạm niệu khi nào cần điều trị? – VnExpress
T6, 09 / 2022 10:17 chiều
Đạm niệu ít có thể không phải điều trị mà chỉ cần thăm khám định kỳ, ngược lại, nếu đạm niệu tăng cao không được kiểm soát sẽ dẫn đến suy thận.[...]