Tháng: 04

Tàu cá hỏng máy trôi trên biển được cứu Tàu cá hỏng máy trôi trên biển được cứu
T5, 04 / 2022 12:37 sáng
Bình ThuậnSau gần một ngày trôi dạt trên biển, tàu ċá tỉnh Ninh Thuận ċùng 5 ngư dân đã đượċ tàu kiểm ngư tiếp ċận, ứng ċứu. Chiều 6/4, ông Ng[...]